پنجشنبه, اسفند ۱۰, ۱۴۰۲

امضا

سونای‌دا قاراچوخانین آواواسی

امضا

شماره 6و 7

مجله فرهنگ جامعهمقاله

روابط ترکیه و ارمنستان: مساله‌ی نسل‌کشی ارامنه از واقعیت تاریخی تا منافع سیاسی – سعید رنجدوست

روابط ترکیه و ارمنستان: مساله‌ی نسل‌کشی ارامنه از واقعیت تاریخی تا منافع سیاسی سعید رنجدوست   مقدمه با پایان یافتن

Read More