یکشنبه, اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۳

امضا

سونای‌دا قاراچوخانین آواواسی

امضا

شماره 15

مجله فرهنگ جامعهمقاله

مباحثات پیرامون شناسه‌های قومی و کشوری در تاریخ‌نگاری آذربایجان به عنوان بازتابی از تحوّلات هویتی

مباحثات پیرامون شناسه‌های قومی و کشوری در تاریخ‌نگاری آذربایجان به عنوان بازتابی از تحوّلات هویتی جلیل یعقوب‌زاده‌ی فرد مقدمه یکی

Read More