سه شنبه, فروردین ۲۸, ۱۴۰۳

امضا

سونای‌دا قاراچوخانین آواواسی

امضا
مجله فرهنگ جامعهمقاله

مباحثات پیرامون شناسه‌های قومی و کشوری در تاریخ‌نگاری آذربایجان به عنوان بازتابی از تحوّلات هویتی

مباحثات پیرامون شناسه‌های قومی و کشوری در تاریخ‌نگاری آذربایجان به عنوان بازتابی از تحوّلات هویتی جلیل یعقوب‌زاده‌ی فرد مقدمه یکی

Read More